Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Klant moet bezit bewijzen, nadat hij eerder tegenstrijdige verklaringen aflegde

Verzekerde legt een aantal tegenstrijdige verklaringen af over de diefstal van een set bijzondere speelkaarten. Hij claimt de schade onder de buitenshuisdekking van zijn inboedelverzekering. Onder deze omstandigheden is aannemelijk maken van het bezit van de kaarten niet voldoende en zal verzekerde moeten bewijzen dat hij de kaarten had en dat ze werden gestolen. “Bewijzen” is een zwaarder criterium dan “aannemelijk maken”.

Een verzekerde bezocht een Grand Prix toernooi (in de RAI, Amsterdam) van de Magic: The Gathering. De inboedelverzekering biedt ook een dekking voor kostbaarheden buitenshuis. Al eerder heeft verzekerde hierop een dure set kaarten geclaimd. Bij het bezoek aan The Gathering heeft verzekerde, volgens eigen zeggen, weer een dure set kaarten, ter waarde van           € 21.020, meegenomen.

In een aantal opvolgende verklaringen geeft verzekerde steeds een andere schadetoedracht aan.

  • In het proces verbaal verklaart de verzekerde het verlies pas te hebben vastgesteld in de trein na het bezoek aan de RAI.
  • Op het schadeformulier stelt verzekerde dat de kaarten in de RAI zijn gestolen.
  • Tegen de expert zegt hij het verlies geconstateerd te hebben bij het einde van een spel en dit aan de jury te hebben gemeld. De jury blijkt nergens van te weten.

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Geschillencommissie) geeft aan dat bij een schade als deze in principe geen hoge eisen gesteld mogen worden aan het door verzekerde te leveren bewijs bij diefstal of verlies. “In beginsel is voldoende dat de verzekerde een afschrift van aangifte of diefstal bij de politie overlegt en bewijs van het bezit en de waarde van de verloren of gestolen zaken, en op deze wijze het schadevoorval aannemelijk maakt”.

In dit geval is de Geschillencommissie van mening dat de verzekeraar op basis van de verschillende opgaven nader bewijs mag vragen. Getuigenverklaringen die na een jaar zijn opgemaakt vindt de Geschillencommissie niet voldoende. De schadeclaim wordt afgewezen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships