Knelpunten waardeoverdracht kleine pensioenen

Het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben minister Koolmees (SZW) twee voorstellen gedaan met betrekking tot het samenvoegen van kleine pensioenen.

In het kader van de Wet waardeoverdracht kleine pensioenen is vanaf 1 januari 2019 automatische waardeoverdracht van klein ouderdomspensioenen van de gewezen deelnemer naar de nieuwe pensioenuitvoerder van een nieuw dienstverband bij een nieuwe werkgever mogelijk. Op deze wijze kunnen kleine pensioenen (€ 484,09 of minder bruto per jaar) worden samengevoegd tot een groter pensioen.

 

Ten aanzien van de uitvoering van de wet worden twee knelpunten geconstateerd.

In eerste instantie is de reikwijdte van de automatische waardeoverdracht beperkt is. Kleine pensioenen die ontstaan zijn door een collectieve beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst kunnen niet worden samengevoegd. Er is immers geen sprake van een nieuwe werkgever en een nieuwe pensioenregeling.
Het tweede punt ziet op het ontbreken van een afkoopmogelijkheid voor kleine nettopensioenen, terwijl deze ook niet voor automatische waardeoverdracht in aanmerking komen.

 

In een brief aan de minister worden voorstellen gedaan om deze twee knelpunten weg te nemen.

 

Uit de brief blijkt dat het totaal aantal kleine pensioenen bij verzekeraars ongeveer 1,2 miljoen bedraagt, waarvan ongeveer 400.000 zijn ontstaan als gevolg van collectieve beëindiging. Bovendien is in de afgelopen jaren het aantal collectieve contracten dat premievrij achterblijft bij de oude uitvoerder toegenomen. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten.

 

Als oplossing wordt voorgesteld voor alle kleine pensioenen automatische waardeoverdracht volgens de wettelijke rekeregels mogelijk te maken. Hiervoor moet de wet echter worden gewijzigd.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel