Kort geding voor verwijdering van persoonsgegevens uit frauderegisters verzekeraar

Rechtbank Limburg wijst in kort geding de vordering af om verwijderd te worden uit het Incidentenregister en Extern Verwijzingsregister.

Een verzekeraar wijst schadeclaims op een inboedelverzekering af. Er worden inbraakschades gemeld en diefstal daarbij van hele dure horloges. Verzekeraar heeft onderzoekers ingeschakeld die verschillende versies van het verhaal van verzekerde constateert. Zo is een aankoopprijs in euro’s in plaats van guldens genoemd en zijn de horloges via marktplaats gekocht tegen lagere prijzen of slechts replica’s.

Verzekeraar wijst de claims af en vordert onderzoekskosten van verzekerde. Ook wordt verzekerde in een intern register alsmede in verschillende interne registers en het Extern verwijzingsregister. Verzekerde eist in kort geding dat dat die opname in de registers terug wordt gedraaid.

De rechtbank vindt echter dat in kort geding niet aannemelijk is gemaakt dat in de bodemprocedure met grote makte van zekerheid zal worden geoordeeld dat opname in de registers onterecht is. De verklaringen van verzekerde zijn tegenstrijdig geweest en er zijn geen andere aanknopingspunten aangedragen. Dat de tegenstrijdige verklaringen een gevolg zijn geweest van vergeetachtigheid door medicijngebruik is in ieder geval onvoldoende daarvoor.