Korten van pensioen bij onderdekking pensioenfonds

Door de financiële crisis en de aanhoudende lage rentestand is bij een aantal pensioenfondsen een te lage dekkingsgraad ontstaan. Dit is voor een aantal pensioenfondsen aanleiding geweest om op de pensioenaanspraken te korten zoals omschreven in artikel 134 van de Pensioenwet. Wat zijn de fiscale gevolgen van deze korting? Onlangs heeft de belastingdienst een nieuw vraag & antwoord gepubliceerd over het korten van pensioen bij onderdekking. De werknemer heeft geen invloed op het korten van het pensioen, maar kan de werknemer dan wel op andere manieren het lagere pensioen compenseren?

Uit de antwoorden van de belastingdienst blijkt dat er van uitgegaan wordt dat de korting van het pensioen geen definitieve verlaging is. Het fonds kan immers weer besluiten te indexeren. Hierdoor ontstaat er geen fiscale ruimte om het verlaagde pensioen door afstempeling te compenseren. Voor meer details zie Vraag & Antwoord 11-025 d.d. 171215

Kim Brands
Over Kim

ing. Kim Brands-Rijlaarsdam Bec MPLA heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is sinds 2007 werkzaam als pensioenspecialist. Bij Akkermans & Partners heeft zij haar Master in Pensions and Life Assurance behaald. Haar dagelijkse werk bestaat met name uit het adviseren van werkgevers op [...]

Bekijk profiel