Korter loon doorbetalen bij zieke AOW-werknemer

De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2016 nog maximaal 13 weken het loon door als een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, ziek is. Dit was 104 weken. Ook krijgt hij in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering. Als de werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, op of na 1 januari 2016 ziek wordt, dan betaalt de werkgever hem maximaal 13 weken minimaal 70 procent van zijn loon door. Als de werknemer ziek is voordat hij de AOW-leeftijd bereikt en hij dat nog steeds, als hij de AOW-leeftijd bereikt en bij de werkgever in dienst is, dan betaalt de werkgever het loon nog maximaal 13 weken door, vanaf de dag dat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt. De periode dat de werkgever het loon moet doorbetalen blijft in totaal 104 weken

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel