Korting AOW-toeslag met 8% vanaf 1 januari 2011

image_pdf

Wie 65 jaar wordt krijgt een AOW-uitkering. Heeft men tevens een jongere partner dan bestaat ook recht op de AOW-partnertoeslag. Deze bedraagt 50% van het netto minimumloon en is inkomensafhankelijk. Dat wil zeggen dat als de partner inkomen heeft, dit op de partnertoeslag moet worden gekort. Met ingang van 1 januari 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met 8 % omlaag. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen van 110% van het minimumloon, circa € 20.000 euro en minder, worden ontzien, zo blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 28 juni jl. heeft ingediend bij de Tweede Kamer. In 2015 wordt de AOW-toeslag voor alle nieuwe AOW-ers afgeschaft.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel