Kostendelersnorm bijstand

De Centrale Raad van Beroep oordeelt over het herzien van een bijstandsuitkering vanwege een weer terug inwonende meerderjarige dochter na familierechtprocedures.

Een moeder ontvangt bijstand voor een alleenstaande ouder. Een meerderjarige dochter heeft ook het hoofdverblijf in diens woning.  Er wordt daarom een bedrag aan bijstandskosten teruggevorderd.

De bijstandsgerechtigde vindt dat niet eerlijk, omdat haar dochter met een belastende familierechtprocedure te maken had en haar steun nodig had. Vanwege stress en angst wilde de dochter zelf geen bijstand aanvragen terwijl ze daar wel recht op had.

De Centrale Raad van Beroep wijst er echter op dat toepassing van de kostendelersnorm dwingendrechtelijk van aard is en buiten de wettelijke uitzonderingen er geen vrijheid is om daarvan af te wijken. Het betreft hier ook geen zeer bijzondere situatie en ook voor de terugvordering zelf zijn er geen onaanvaardbare sociale of financiële gevolgen die tot afzien daarvan zouden moeten leiden.