Kwijtschelding renteschuld is verkapt dividend

Hof Den Haag heeft op 18 september 2019 uitspraak gedaan of een kwijtschelding door een bv van een renteschuld van haar DGA aan deze bv een verkapte uitdeling van winst is.

Belanghebbende heeft ultimo 2014 op haar DGA een vordering van € 5.140.420. Over het jaar 2014 heeft belanghebbende € 54.940 rente berekend. De DGA is deze rente schuldig gebleven. Belanghebbende heeft de renteschuld vervolgens kwijtgescholden en in mindering gebracht op haar belastbare winst.

 

De inspecteur staat de aftrek van de kwijtgescholden rente niet toe. Hij stelt dat belanghebbende door de kwijtschelding haar DGA heeft bevoordeeld, zonder dat hier een zakelijke reden voor is. Belanghebbende en de DGA moeten zich daarvan bewust zijn geweest. Gezien de verrekenmogelijkheid met vast te stellen dividend was de vordering immers volwaardig.

 

Hof Den Haag oordeelt op feitelijke gronden dat sprake is van een onzakelijke kwijtschelding. De kwijtschelding is niet aan de DGA verleend in diens hoedanigheid van debiteur maar in diens hoedanigheid van houder van de certificaten van de aandelen in belanghebbende. De kwijtschelding vormt daarom een uitdeling van winst en kan niet ten laste van de winst worden gebracht.

Het beroep van belanghebbende op artikel 2:216 BW (uitkeringstest) wijst het hof af. Verder is niet gebleken dat belanghebbende onvoldoende winstreserves heeft om het rentebedrag te kunnen uitdelen. De winstreserve van belanghebbende bedroeg ultimo 2014 namelijk € 5.470.424.

Het gelijk is derhalve aan de inspecteur.