Kwijtschelding restant hypotheekschuld NHG?

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen een restschuld niet hoeft kwijt te schelden.

Met een Nationale Hypotheekgarantie is een restschuld na gedwongen verkoop van de eigen woning af te dekken. Niet in alle omstandigheden kan daar echter met succes een beroep op worden gedaan. In een procedure voor Rechtbank Den Haag neemt de Stichting die de NHG uitvoert het standpunt in, dat niet aan de voorwaarden is voldaan.

 

Er was door de hypotheekgever een aannemer ingeschakeld voor de verbouwing van een pand. Dat pand brand af wat veroorzaakt werd door een hennepplantage. Na sloop van het pand bleef alleen het perceel als onderpand over. De aannemer is strafrechtelijk veroordeeld. De hypotheekgever wordt uiteindelijk vrijgesproken. De Stichting wijst een beroep op NHG af.

 

De hypotheekgever wijst er op dat hij niet verwijtbaar werkloos is, omdat hij ten onrechte gedetineerd is geweest waardoor geen VOG werd verstrekt bijvoorbeeld. De rechtbank wijst erop dat de Stichting WEW voor toepassing van de kwijtscheldingscriteria een bestendige gedragslijn hanteert die op de website staat.

 

Het afbranden van een pand is geen geldige reden om tot kwijtschelding over te gaan. Daar zijn opstalverzekeringen voor. Dat deze verzekering niet tot uitkering is gekomen is de eigen schuld van verzekerde in dat geval nu daarvoor het verzekeringsformulier niet volledig was ingevuld. Door hypotheekgever is niet inzichtelijk gemaakt dat hij door de detentie zijn betalingsverplichtingen wel of niet kon voldoen. Uiteindelijk vindt de rechtbank de weigering van de Stichting terecht.