Lage rente zorgt ook in nieuwe pensioenstelsel voor problemen

Uit een gezamenlijke studie van Netspar en het Centraal Planbureau (CPB), die op verzoek van het ministerie van SZW is uitgevoerd, blijkt dat de lage rente ook in het nieuwe pensioenstelsel tot problemen zal leiden.

De financiële markten verwachten dat de lagere rente nog wel een tijdje aan zal houden, terwijl het toekomstige rendement op aandelen en overige beleggingen niet te voorspellen is. Maar ook daar wordt een lager totaal beleggingsrendement verwacht.

Voor jongeren impliceert een lager dan verwacht rendement dat ze met hun pensioenpremie minder pensioen kunnen opbouwen dan men had verwacht. Ouderen hebben daar minder last van, omdat zij al een groot deel van hun pensioenvermogen hebben gespaard.

Als gevolg van deze verwachtingen zou een nieuwe afweging tussen pensioenambitie en de daarvoor benodigde besparingen en premies op zijn plaats zijn. Een te grote terugval van het pensioeninkomen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit kan op verschillende manieren:

  • Meer sparen of beleggen (individuele besparingen, of meer inleg in de kapitaalgedekte pensioenen)
  • Meer te investeren in menselijk kapitaal (onderwijs, duurzame inzetbaarheid) of langer door te werken, waardoor mensen tijdens hun werkzame leven meer ruimte hebben om wat extra opzij te leggen voor hun pensioen
  • Introductie van extra aanvullend pensioen door de overheid in de vorm van notional defined contribution of Non-financial Defined Contribution (NDC) pensioen, op omslagbasis en binnen de eerste pijler, maar een verhoging van de AOW, ligt niet in de lijn der verwachtingen