Landelijke actiedag voor beter pensioenakkoord

Op 18 maart 2019 organiseren de gezamenlijke vakbonden FNV, CNV en VCP een landelijke actiedag voor een beter pensioenakkoord. Iedereen moet op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen.

 

Via drie concrete eisen wordt aan bovenstaand doel vormgegeven:

  1.  Direct bevriezen van de AOW-leeftijd;
  2. Indexatie: De financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen kunnen worden voorkomen. Mogelijke negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd
  3. Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen, ook zzp’ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel jongeren nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen.

 

De komende weken zullen honderden bijeenkomsten bij bedrijven en in vakbondshuizen door het hele land plaatsvinden. Op zaterdag 2 februari 2019 organiseren de vakbonden FNV en VCP een landelijke actievoorbereidingsbijeenkomst in Utrecht.

 

De landelijke actiedag is een combinatie van acties in tal van sectoren en bedrijven in het hele land.

 

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel