Latere aanpassing verkoopprijs ab-aandelen leidt niet tot een ab-verlies

Op 16 juni 2020 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan of een aanpassing na 9 jaar van de verkoopprijs van aanmerkelijkbelangaandelen tot een verlies uit aanmerkelijk belang kan leiden.

Belanghebbende heeft in 2005 alle aandelen in zijn bv verkocht voor € 1.250.000 aan een bv van zijn zoon. In 2014 zijn belanghebbende en zijn zoon overeengekomen dat de koopsom per 2005 moet worden vastgesteld op € 1.000.000 en dat het verschil van € 250.000 zal worden afgeboekt op het schuldig gebleven deel van de koopsom.

In geschil is of belanghebbende in 2014 een verlies uit aanmerkelijk belang van
€ 250.000 in aanmerking mag nemen. Volgens belanghebbende is de koopovereenkomst tot stand gekomen terwijl partijen een onjuiste voorstelling van essentiële eigenschappen en omstandigheden hadden; zij hebben gedwaald. De inspecteur is daarentegen van mening dat er sprake is van een schijnhandeling en dat de afwaardering een schenking aan de zoon is. 

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een schijnhandeling. Het hof overweegt vervolgens dat het onaannemelijk is dat in zakelijke verhoudingen een verkoper negen jaar na dato instemt met een verlaging van de verkoopprijs. Volgens het hof is het daarom aannemelijk dat louter op grond van de familiale verhouding de aanpassing van de koopsom heeft plaatsgevonden zonder dat daarvoor zakelijke gronden zijn.

Belanghebbende mag derhalve geen verlies uit aanmerkelijk belang in aanmerking nemen.