LB-tarief bij afkoop nieuw regime-lijfrenten (nieuwsbrief loonheffingen)

image_pdf

Op vrijdag 9 maart 2018 is de 4e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 van de Belastingdienst gepubliceerd. In deze 4e uitgave zijn een aantal onderwerpen verbeterd, uitgebreid en toegevoegd. In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. De toevoegingen en verbeteringen in de 4e nieuwsbrief zijn verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2018. Dit handboek is sinds 9 maart 2018 online raadpleegbaar. De PDF-versie van die handboek volgt nog.

Een van de items in de nieuwsbrief gaat over de verlaging van het hoogste schijventarief van 52% naar 51,95%. In paragraaf 19 van de nieuwsbrief is aangegeven dat het (vaste) tarief van 52% – op grond van artikel 34, lid 2 Wet LB 1964 – nog wel geldt voor de afkoop van (nieuw regime-)lijfrenten in verband met negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

In sommige administratie- of aangiftesoftware zijn de tarieven voor de afkoop van lijfrenten gekoppeld aan het percentage van het hoogste schijventarief. Dat is per 1 januari 2018 dus 51,95% geworden. De Belastingdienst heeft pas laat bekend gemaakt dat het (vaste) tarief van 52% voor afkoop van (nieuw regime-)lijfrenten dat is gebaseerd op artikel 34, lid 2 Wet LB 1964, blijft gelden. Om die reden konden de softwareontwikkelaars dit niet op tijd aanpassen.

Verzekeraars en banken die afkoopsommen van (nieuw regime-)lijfrenten uitkeren mogen daarom in 2018 het nieuwe loonbelastingtarief van 51,95% ook gebruiken voor de afkoop van die lijfrenten die in de IB-sfeer leiden tot bijtelling van negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. De Belastingdienst legt daarvoor geen correctieverplichtingen of naheffingen op.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel