Letselschadeclaim ook in vaststellingsovereenkomst einde dienstverband?

Rechtbank Limburg moet beoordelen of in een vaststellingsovereenkomst einde dienstverband met finale kwijting ook de letselschadeclaim na een bedrijfsongeval is meegenomen.

Een werknemer overkomt een arbeidsongeval tijdens een tijdelijk dienstverband en stelt de werkgever daarvoor aansprakelijk. Er is discussie over de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en of die niet juridisch is omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Er komt een vaststellingsovereenkomst tot stand met een ontslagvergoeding daarin met ook de vermelding dat dit een finale kwijting betekent over een weer van alle vorderingen die tijde van het dienstverband zijn ontstaan of daaruit voortvloeien. De werknemer gaat daar mee akkoord en ook de moedermaatschappij van de werkgever geeft daarop diens akkoord. Enkele dagen daarna schrijft de gemachtigde van de werknemer aan werkgever dat het finaal akkoord niet ziet op de letselclaim. De werkgever is het daar echter niet mee eens en vindt dat dit wel het geval is.

Rechtbank Limburg stelt de reikwijdte vast aan de hand van de Haviltexnorm, dus op grond van wat partijen over en weer van elkaar redelijkerwijs mochten verwachten. Hoewel er best wel iets voor te zeggen valt, dat de letselschadezaak onder de finale kwijting viel, vindt de rechtbank toch dat er een wel bewustere instemming hiervoor nodig was. In de hoogte van de afkoopsom zit nauwelijks ruimte voor aanspraken op grond van het arbeidsongeval. De werkgever was bekend met het feit, dat het einde dienstverband en de letselschadeclaim in behandeling waren bij twee verschillende gemachtigden. Dat werknemer zich liet bijstaan door een rechtskundige bij het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, is dus geen argument dat in de finale kwijting de letselschade ook was meegenomen.