Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Level playing field voor private- en financial lease

In reactie op een twitterbericht geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan dat er bij private lease geen geld wordt geleend, maar dat er sprake is van huur. De AFM houdt geen toezicht op huur. En omdat er geen sprake is van een lening geldt de verplichte kredietwaarschuwing bij  private lease niet.


 


De vraag
Een erkend hypotheekadviseur legde de volgende vraag aan de AFM voor: “Waarom wordt er geen waarschuwing bij private lease gegeven dat leasen gevolgen heeft voor het verkrijgen van een hypothecaire lening?” 

Een logische vraag, omdat het aangaan van een private lease-overeenkomst wel degelijk invloed heeft op de leencapaciteit van de klant. 

Bureau Krediet Registratie (BKR)
Bij het BKR wordt private lease geregistreerd onder de code OA (Operationale Lease). Dat een private lease wordt aangemeld bij het BKR is het gevolg van zelfregulering vanuit de branche. Dit is niet in de Wft of andere wetgeving vastgelegd. 

Bij het BKR wordt, onder aftrek van een afslag van 35% voor de servicekosten, het private leasebedrag geregistreerd. 

Rol van de adviseur
Nu de AFM de kredietwaarschuwing niet eist bij private lease, moet de adviseur zijn klant duidelijk waarschuwen voor de gevolgen van het afsluiten van een private lease-overeenkomst. Immers, het aangaan van de maandelijkse verplichtingen heeft invloed op de leencapaciteit van de klant. In het bovenstaande voorbeeld bedraagt de maandlast voor Joost €300 per maand. Concreet betekent dit voor Joost dat hij €15.000 minder kan lenen. En dat kan grote gevolgen hebben voor het aangaan van zowel een consumptief- als hypothecair krediet. 

Wel of geen verschil 
Nu de AFM de private lease en de financial lease gelijk stelt, is er sprake van een meer gelijk speelveld (level playing field).

 Maar private lease mag niet verward worden met huurkoop. Bij huurkoop wordt de lessee uiteindelijk eigenaar van het product. Bij private lease wordt de lessee niet eigenaar van, bijvoorbeeld een auto, maar gaat de auto, aan het einde van de looptijd, terug naar de lessor.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships