Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee mensen zich tot op latere leeftijd kunnen blijven ontwikkelen. Het levenlanglerenkrediet lijkt op het collegegeldkrediet. Het collegegeldkrediet is onderdeel van de studiefinanciering.

 


 


Doelgroep
Het levenlanglerenkrediet is een lening voor het betalen van het collegegeld. Studenten van 30 jaar of ouder in het hoger onderwijs kunnen geen gebruik maken van het collegegeldkrediet. Het levenlanglerenkrediet staat open voor iedere student tot 55 jaar die geen recht heeft op studiefinanciering. De student kan alleen gebruik maken van dit krediet als hij een voltijd, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit volgt. Of een voltijdopleiding aan het mbo. Het moet dan wel gaan om een in Nederland wettelijk erkende opleiding. 

Voorwaarden
De student kan in aanmerking komen voor een levenlanglerenkrediet mits:

  • de student geen rechten heeft (of niet meer) op een reguliere studiefinanciering;
  • de student de Nederlandse nationaliteit heeft, of een niet-Nederlander is, maar met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V;
  • de student een partner of ouders heeft die afkomstig zijn vanuit een EU/EER-land of Zwitserland;
  • de student op het moment dat het krediet ingaat jonger is dan 55 jaar;
  • de student het college- of lesgeld niet door een ander vergoed krijgt;
  • de student minimaal 30 jaar of ouder is. Hierop zijn twee uitzonderingen. Iemand die jonger is dan 30 jaar kan ook een levenlanglerenkrediet krijgen, als:
    • Hij al een HBO- of universitaire mastertitel heeft en een tweede studie gaat volgen; of
    • Hij in deeltijd gaat studeren (HBO of universiteit).

Hoogte van het krediet
De student kan per jaar (maximaal vier jaar) het bedrag aan wettelijke college-, of lesgeld lenen. Het wettelijke collegegeld voor het studiejaar 2017-2018 bedraagt € 2.006,04 en het lesgeld bedraagt €1.137.  Volgt de student een deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, dan kan de student het bedrag aan wettelijk college- of lesgeld maximaal vijf jaar lenen. De student kan nooit meer lenen dan het te betalen college- of lesgeld. 

Ingangsdatum
Vanaf juni 2017 kan het levenlanglerenkrediet worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze regeling gaat in op 1 augustus 2017 voor het mbo en op 1 september 2017 voor het hbo. Het krediet kan worden aangevraagd bij DUO. 

Uitbetaling
Het levenlanglerenkrediet wordt elke maand aan het einde van de maand uitgekeerd. De student kan met dit bedrag zijn college- of lesgeld betalen. 

Terugbetaling
Stopt het levenlanglerenkrediet in de periode van 1 januari tot 1 september dan moet de student beginnen met het aflossen van de lening op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Stopt het krediet in de periode van 1 september tot en met 31 december dan begint de aflossing vier maanden na de uitschrijving.

De aflosperiode bedraagt 15 jaar en de student moet de lening inclusief de rente aflossen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van het inkomen van de student. De rente staat voor 5 jaar vast. Op dit moment bedraagt de rente 0%.

Na afloop van deze rentevaste periode krijgt de student een nieuw rentepercentage (dat weer geldig is voor 5 jaar).

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships