Lijfrentepremies in verleden bewust niet afgetrokken; geen verruimde saldomethode

Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van een gerechtshof.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich op 1 november 2018 uitsproken in een procedure (BK 17/00375) waarbij in geschil was het antwoord op de vraag of de door Y in de periode 1995 – 2000 betaalde lijfrentepremies niet in mindering zijn gekomen op zijn onzuivere inkomen. Y heeft bij de belastingheffing ter zake van de lijfrentetermijnen namelijk een beroep gedaan op de zogenoemde verruimde saldomethode. Voor de betreffende belastingjaren is het goedkeurende beleid van de verruimde saldomethode neergelegd in de resolutie van 29 juni 1990, nr. DB90/3579. Y verklaarde tijdens de zitting dat hij de destijds betaalde lijfrentepremies bewust niet in zijn aangiften voor de jaren 1995 tot 2000 in aftrek op zijn inkomens heeft gebracht omdat hem dit geen fiscaal voordeel zou opleveren.

 

Volgens het hof is het de vraag of Y in aanmerking komt voor toepassing van het goedkeurend beleid. Het hof is van oordeel dat het niet aftrekken van de premies in de jaren 1995 – 2000 op een welbewuste keuze van Y berust. Genoemd goedkeurend beleid is daarom op hem niet van toepassing, aangezien niet aan de daaraan gestelde voorwaarde is voldaan dat geen sprake mag zijn van een bewuste keuze. Dat betekent volgens het hof dat de saldomethode als bedoeld in artikel 25, lid 1, onderdeel g Wet IB 1964 onverkort geldt, hetgeen in het geval van Y inhoudt dat de inspecteur terecht de volledige termijn uit de lijfrentepolis tot het belastbare inkomen uit werk en woning van Y heeft gerekend. Het hoger beroep is ongegrond verklaard.

 

De uitspraak is op 23 januari 2019 gepubliceerd.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel