Loonaangifte per 4 weken en WW uitkering

image_pdf

Werkgevers mogen kiezen of ze loonaangifte per vier weken of per kalendermaand doen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet geen mogelijkheden om werkgevers te dwingen om per kalendermaand loonaangifte te doen.

Met ingang van 1 juli 2015 wordt de WW uitkering per kalendermaand berekend en worden inkomsten van de WW gerechtigde ook per kalendermaand verrekend. De WW uitkering van een maand wordt in de meeste gevallen rond de 10e dag van de daaropvolgende maand aan de uitkeringsgerechtigde betaald. In geval een werkgever per vier weken loonaangifte doet, wordt dit loon (volledig) toegerekend aan de kalendermaand waarin het einde van de betreffende 4-wekenperiode valt. Dat brengt met zich mee dat in de maand november of december van elk jaar het 11e en het 12e respectievelijk het 12e en het 13e 4-wekentijdvak wordt verrekend met de WW-uitkering van die maand. Als gevolg hiervan kan voor deze groep over november of december eenmalig sprake zijn van een lagere WW uitkering of kan er over die maand geen recht op WW uitkering bestaan. Hier staan echter de hogere inkomsten uit arbeid in die maand tegenover.

Uit een onderzoek van UWV blijkt dat bij 30% van de WW uitkeringen inkomsten worden verrekend. Naar inschatting van UWV doet ongeveer 80% van de werkgevers loonaangifte per maand en ongeveer 20% van de werkgevers per vier weken. In de regel ontvangen WW gerechtigden die hun salaris per vier weken krijgen betaald in een jaar evenveel of meer WW uitkering dan WW gerechtigden die hun salaris per maand krijgen betaald.

Voordeel van de overstap van uren- naar inkomstenverrekening is dat werken naast een WW uitkering altijd lonend is. Het recht op WW uitkering wordt maandelijks vastgesteld en de uitkering wordt ook maandelijks uitbetaald. Om de hoogte van de WW uitkering te kunnen vaststellen moeten WW gerechtigden maandelijks doorgeven of zij inkomsten hebben gehad en hoe hoog deze inkomsten waren of, wanneer UWV hierover al beschikt via de polisadministratie, de inkomensgegevens te bevestigen.

Werkgevers mogen kiezen om de loonaangifte per kalendermaand te doen of per vier weken. De uitvoeringspraktijk van UWV is hierop ingericht. In geval een werkgever per vier weken loonaangifte doet, wordt dit loon (volledig) toegerekend aan de kalendermaand waarin het einde van de betreffende 4-wekenperiode valt. De gegevens die in de polisadministratie zijn opgenomen, geeft de werkgever op bij de loonaangifte aan de Belastingdienst. Wijziging in de bestaande systematiek van loonaangifte zal leiden tot een grote administratieve belasting voor werkgevers en hoge kosten. Aanpassing van de bestaande systematiek vindt de minister niet wenselijk en niet nodig.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel