Loondoorbetaling tweede ziektejaar 100%

Rechtbank Limburg oordeelt over de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar.

Een werknemer krijgt in de eerste zestien maanden van de arbeidsongeschiktheid 100% van het loon doorbetaald. De werkgever is daartoe niet verplicht, omdat er geen wet, arbeidsovereenkomst of cao aan ten grondslag ligt. De werknemer mag er volgens Rechtbank Limburg dan ook op vertrouwen dat dit gedurende de resterende van de eerste 104 weken ziekte gebeurt.

Als sprake zou zijn van onvoldoende re-integratie dan moet de werkgever daar eerst andere instrumenten voor benutten in plaats van minder loon door te betalen volgens de rechtbank. De werkgever wilde verlagen naar 70% van het loon, omdat de werknemer niet het door de controlerend arts aangegeven twee uur werk per dag weer wilde oppakken. Tsja, zo wordt deze werkgever dus gestraft voor zijn ruimhartigheid en zal die zich nog wel twee keer bedenken om nog eens 100% van het salaris bij ziekte in eerste instantie door te betalen.