Loondoorbetaling van 70% bij loonsanctie UWV volstaat

image_pdf

Een werkgever die vanwege een gebrek aan re-integratie inspanningen het loon van een zieke werknemer langer dan twee jaar moet doorbetalen, kan na de eerste twee jaar volstaan met 70% van het loon, aldus Hof Den Haag. Een zieke werknemer heeft bij arbeidsongeschiktheid recht op twee jaar loondoorbetaling. Daarna stopt de loondoorbetalingsplicht, tenzij de werkgever zich in die twee jaar niet voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. In dat geval kan het UWV de werkgever maximaal 52 weken een loonsanctie opleggen. In cao’s is meestal bepaald welk percentage van het loon de werkgever moet doorbetalen in het eerste en het tweede ziektejaar. Krachtens de wet is dit minimaal 70% van het loon; in het eerste jaar minimaal het wettelijk minimumloon. In een cao zijn meestal geen afspraken gemaakt over hoeveel loon de werkgever moet doorbetalen bij een loonsanctie.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel