Loondoorbetalingsperiode WAO gelijk aan WIA

De verkorte wachttijd WAO van 4 weken is per 1 januari 2015 afgeschaft voor WAO’ers met een dienstbetrekking. Tot januari 2015 konden de WAO rechten nog herleven of worden opgezegd als de werknemer uit dezelfde oorzaak ziek werd binnen 4 weken. Met ingang van 2015 geldt voor werkgevers een loondoorbetalingsplicht van 104 weken. Doel van deze aanpassing is dat werkgevers gestimuleerd worden werknemers te integreren in passende arbeid en (uiteraard!!) dat de uitvoeringslasten voor het UWV afnemen. Bij invoering van de WIA (1 januari 2004) bestond er geen wachttijd.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel