Loonkostenvoordeel per 2018 oudere werknemers

image_pdf

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer gaat met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer vervangen. De werkgever en werknemer moeten voor dit LKV aan een aantal voorwaarden voldoen.

De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 1. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 2. De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 3. De werknemer was in de 6 maanden voor de werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst.
 4. De werknemer had, in de kalendermaand voor hij bij de werkgever in dienst kwam, recht op een van de volgende uitkeringen:
 • werkloosheidsuitkering (WW, IOW)
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
 • inkomensondersteuning Wet Wajong
 • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
 • uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als genoemde Nederlandse uitkeringen

Daarnaast moet de werkgever voor de werknemer een doelgroepverklaring hebben.  De werknemer kan de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV of de gemeente. Dat moet binnen 3 maanden na de datum waarop de werkgever de werknemer in dienst neemt of herplaatst. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.  Als de werknemer de werkgever machtigt, kan de werkgever de doelgroepverklaring ook zelf aanvragen. De werkgever moet de doelgroepverklaring bij de loonadministratie bewaren. In de aangifte loonheffingen moet de werkgever aangeven dat hij dit loonkostenvoordeel voor de werknemer wilt aanvragen.  Als werkgever en werknemer aan alle voorwaarden voldoen, dan mag de werkgever het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer.  Hoeveel loonkostenvoordeel een werkgever krijgt, hangt af van het aantal verloonde uren.

Oudere werknemer:

 • bedrag per verloond uur: € 3,05
 • maximum bedrag per jaar: € 6.000
 • aantal jaren LKV voor dezelfde werknemer aanvragen: 3 jaar

De Belastingdienst betaalt de loonkostenvoordelen over 2018 in 2019 automatisch aan de werkgever uit als uit de aangiften loonheffingen over 2018 en de afgegeven doelgroepverklaringen blijkt dat de werkgever er recht op heeft.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel