Loonvordering partner DGA op BV toegewezen

Het vermengen van zakelijk en privé heeft soms voordelen, maar ontegenzeggelijk natuurlijk ook nadelen. Daarbij moeten de partners er op bedacht zijn dat ondanks de huwelijkse conflicten er nog wel gewoon zakelijk afgerekend moet worden. Dat ondervond een directeur-grootaandeelhouder in een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg. In deze uitspraak ging het om een partner van een DGA die op de loonlijst stond van de BV en daarvan de administratie deed vanuit de echtelijke woning. Ze gaan op enig moment scheiden en de DGA neemt de fysieke administratie mee en de laptop waarop de echtgenote deze administratie deed. De (aanstaande) ex-partner voert vervolgens feitelijk geen werkzaamheden uit.

De rechtbank vindt dat het niet kunnen werken van de partner voor rekening van de DGA komt en besluit dat de DGA er gewoon voor moet zorgen dat de BV alsnog het loon over de verstreken periode uitbetaald aan de ex-partner. Dit ondanks dat de ex-partner een lange periode geen schriftelijk of ander bericht had gestuurd waarin zij aangaf wel beschikbaar te zijn voor de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid. Er blijkt niet voldoende dat de ex-echtgenoten in het echtscheidingsconvenant een totaalafwikkeling inclusief het achterstallige loon hebben willen regelen. Wel wordt de eis van uitbetaling van de vakantiebijslag afgewezen omdat dit de afgelopen jaren ook niet was gebeurd en de partner als administrateur dat wel had kunnen doen. Zo is duidelijk dat niet alleen het einde van het huwelijk, maar ook het dienstverband beter maar zo snel mogelijk moet worden afgerond.  Dat voorkomt in ieder geval verhogingen vanwege achterstallige loonbetalingen. Wel moet natuurlijk eventueel met de normale ontslagregelingen, waaronder eventueel de transitievergoeding bijvoorbeeld, rekening gehouden worden.

 

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel