Maatregelen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

image_pdf

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hieruit is
gebleken dat verzekeraars niet structureel onzorgvuldig handelen bij het vaststellen en uitbetalen van de arbeidsongeschiktheidsclaims. Desondanks zijn er verbeterpunten. Het ministerie van Financiën bereidt een pakket maatregelen voor om de geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Het gaat om de volgende maatregelen:
  regels binnen het productontwikkelingsproces op basis waarvan verzekeraars moeten toetsen of hun producten    
   deugdelijk zijn;
   provisieverbod;
   hogere vakbekwaamheidseisen.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel