Mantelzorgcompliment pas na overlijden levert toch partnerschap erfbelasting op

Een moeder die erfgenaam was van een zoon doet in een aangifte erfbelasting voor het belastingjaar 2012 een beroep op de hoge partnervrijstelling. Tot 1 januari 2015 was het mogelijk dat mantelzorgers voor de erfbelasting als partners werden aangemerkt en een beroep op de hoge partnervrijstelling konden doen. De moeder was tot het overlijden in 2012 van de zoon tussen 2010 en 2012 mantelzorger geweest. Ze ontvangt pas in 2014 alsnog de mantelzorgcomplimenten voor die jaren van de Sociale Verzekeringsbank. Ook de buurvrouw van de zoon had deze eerder ontvangen voor de zorg aan de zoon, maar  had deze teruggestort. De inspecteur die de aangifte erfbelasting afwikkelde vond dat geen recht bestond op de partnervrijstelling. Ook Rechtbank Noord-Nederland vond dat het mantelzorgcompliment al gegeven moest zijn ten tijde van het overlijden. Pas in hoger beroep krijgt de moeder toch gelijk van het gerechtshof. Ook na een overlijden is de aanvraag van een mantelzorgcompliment nog mogelijk waarna de partnervrijstelling van toepassing is als ook aan de overige voorwaarden daarvoor is voldaan. Uit de wetstekst is niet voldoende duidelijk en eis af te leiden dat het mantelzorgcompliment al gegeven moest zijn op het moment van overlijden en die eis mag dan dus ook niet gesteld worden. 

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel