Mededelingsplicht gezondheidsverklaring

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt over een schending van de mededelingsplicht bij het invullen van een gezondheidsverklaring.

Een AOV-verzekerde doet een beroep op de verzekering vanwege rugklachten en uitvalsverschijnselen in diens benen.

De verzekeraar weigert de uitkering. In de gezondheidsverklaring is geen melding gemaakt van eerdere rug- en nekklachten.

De rechtbank in eerste aanleg vond dat verzekeraar daarin gelijk.

In hoger beroep brengt verzekerde naar voren dat de gezondheidsverklaring een algemene voorwaarde is en onredelijk bezwarend is vanwege onduidelijkheden en tegenstrijdigheden daarin. Het gerechtshof vindt echter dat sprake is van een kernbeding en geen algemene voorwaarde, ondanks dat gebruik wordt gemaakt van een standaardaanvraagformulier en standaardgezondheidsverklaring. Het gerechtshof vindt niet dat verzekerde ervan uit mocht gaan dat de vragen in de gezondheidsverklaring voor zijn nek- en rugklachten net als bij een aantal andere vragen beperkt waren tot een periode van vijf jaar.

Er is ook tijdig gereageerd door verzekeraar. Verzekeraar ontving de medische informatie van de huisarts begin september. Bij bestudering daarvan begin oktober is er aanleiding gevonden tot nader onderzoek. Pas dan is de tweemaandstermijn begonnen en niet al begin september. De brief over de gevolgen van de verzwijging begin december is daarom nog op tijd geweest.

Verzekeraar heeft de claim terecht afgewezen.