Mededelingen UWV bindend of niet?

De Hoge Raad beoordeelt of mededelingen van het UWV een voor de Inspecteur bindende toezegging inzake premieheffing Werkhervattingskas opleveren of niet.

Aan een werknemer wordt een WIA-uitkering toegekend. De aan de ex-werknemer toegekende en betaalde uitkering is de enige uitkeringslast waarop de berekening van de premiecomponent voor WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen van belanghebbende voor 2016 is gebaseerd.

De werkgever maakt daartegen bezwaar. Het UWV wijst dat af, omdat er geen bezwaar gemaakt kan worden tegen het ‘feit dat er mogelijk in de toekomst als WGA-eigenrisicodrager de kosten van de WIA kan krijgen’. Telefonisch is al meegedeeld dat de werkgever als eigenrisicodrager niet verantwoordelijk is voor de re-integratie en de uitkering niet verhaald wordt op de werkgever.

Volgens de Hoge Raad blijkt hieruit dat het UWV kennelijk op basis van een onjuiste mededeling van werkgever uitgegaan is van eigenrisicodragerschap en daarom een dergelijke mededeling heeft gedaan. Het UWV heeft daarom geen de Inspecteur bindende toezegging gedaan. Alleen de Inspecteur zelf zou in rechte te beschermen vertrouwen kunnen wekken voor de vaststelling premiepercentage Werkhervattingskas.