Meer duidelijkheid over overgangsrecht inzake (loon)stamrechten

image_pdf

Vandaag is de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel ‘Fiscale verzamelwet 2014’ (TK 33.950, nr. 6) gepubliceerd.

Naar aanleiding van de daarover door kamerleden gestelde vragen, is met de gepubliceerde nota meer duidelijkheid verschaft over het overgangsrecht inzake (loon)stamrechten. Het gaat om het overgangsrecht dat is opgenomen in artikel 39f Wet LB 1964. Zie hiervoor paragraaf 3 van de nota.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel