Meldingsplicht pensioenfondsen bij uitbesteding werkzaamheden

Op grond van de Pensioenwet (PW) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn pensioenfondsen en PPI’s verplicht om het uitbesteden van werkzaamheden aan een derde tijdig bij De Nederlandsche Bank (DNB) te melden.

Over deze meldingsplicht heeft DNB een Q&A opgesteld, waarin nader wordt ingegaan op wanneer pensioenfondsen voor deze melding kunnen volstaan met de al geldende rapportage in de jaarstaten. PPI’s moeten al hun huidige uitbestedingen eenmalig vóór 1 juli 2019 bij DNB melden.

 

Daarnaast gaat de Q&A in op de specifieke uitbestedingen die moeten worden gemeld vóórdat de overeenkomst met de derde in werking treedt of vóórdat de feitelijke werkzaamheden van die derde aanvangen.

 

Voorafgaand aan de melding is geen goedkeuring van DNB vereist en het melden van een uitbesteding impliceert niet dat daarmee ook goedkeuring van DNB is verkregen.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel