Memorie van antwoord bij Verzamelwet pensioenen 2014

image_pdf

In de Memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel ‘Verzamelwet pensioenen 2014’ (EK 33.863, nr. C) is een aantal antwoorden op vragen inzake de nettolijfrente opgenomen.

Aangegeven is dat er een verschil bestaat tussen verevening van het nettopensioen en de nettolijfrente bij echtscheiding. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ziet uitsluitend op arbeidspensioen (tweede pijler) en niet op derdepijlerregelingen (lijfrenten).

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel