Memorie van antwoord inzake EK 33.405

image_pdf

In de memorie van antwoord van 7 december 2012 inzake het wetsvoorstel ‘Wet herziening fiscale be-handeling eigen woning’ (EK 33.405, nr. C) worden op blz. 6, 7 en 14 antwoorden gegeven op de door kamerleden gestelde vragen op het terrein van het overgangsrecht inzake het KEW-regime, alsmede over de omzetting van een op 31 december 2012 bestaande box 3-kapitaalverzekering in een KEW. De antwoorden zijn van belang voor de praktijk.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel