Mentorschap en beslissing over verblijfplaats

Rechtbank Limburg oordeelt dat het mentorschap de bevoegdheid geeft over rechtshandelingen voor verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding ook de beslissing op de verblijfplaats oplevert.

Een mentor moet kort gezegd zorgen voor de niet-materiële zaken van de betrokkene. In een procedure voor Rechtbank Limburg is aan de orde of daar ook de beslissing over de verblijfplaats bij hoort. Volgens de rechtbank is dat het geval en is deze beslissing alleen onrechtmatig, als de mentor bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet tot die beslissing kon komen. Daar blijkt in dit geval niet van gelet op de inhoud van een rapport Veilig Thuis. In de procedure wil de moeder voorkomen dat de dochter bij haar vader gaat verblijven. De vader is steeds onterecht beschuldigd van seksueel misbruik en de moeder gaat psychiatrisch behandeld worden. 

De grens tussen de bevoegdheden curatorschap en mentorschap is niet altijd even makkelijk te trekken. De beslissingen hebben ook financiële gevolgen en daarom is het van belang in de gaten te houden of die wel of niet bevoegd genomen zijn.

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel