Minister van Financiën: Aankondiging wetsvoorstel versterking bescherming beleggers.

De Minister van Financiën heeft antwoord gegeven op vragen van de Tweede Kamer over het bericht ‘Geld kan soms toch groeien op lapjes landbouwgrond’ uit de Volkskrant van 27 september 2018.

De minister geeft aan dat de AFM consumenten in het verleden meermaals heeft gewezen op de risico’s van investeren in grond.

Op de vraag of grond een beleggingsobject is, antwoordt de minister dat volgens de Wft sprake is van een beleggingsobject indien het beheer ‘hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door een ander dan de verkrijger’. De reden voor dit criterium is dat het bij een beleggingsobject naar zijn aard moet gaan om een belegging waar de consument geen omkijken meer naar heeft.

Wanneer in praktijk onderhands wel degelijk het beheer van de zaak aan de consument wordt gelaten, kan dat beheer van de zaak geacht worden onderdeel uit te maken van hetgeen aangeboden wordt aan de consument. Hierdoor kan alsnog sprake zijn van een beleggingsobject in de zin van de Wft.

Tenslotte geeft de minister aan dat hij een wetsvoorstel voorbereidt waarmee de bescherming van beleggers in beleggingsobjecten wordt versterkt. Het is zijn voornemen het wetsvoorstel in de loop van 2019 aan de Tweede Kamer te zenden.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel