Ministerie van Binnenlandse Zaken: Voor startende flexwerkers meer mogelijkheden voor een NHG-lening

Starters met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af te sluiten.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het reguliere beraad binnen het Platform Hypotheken. Een van de besproken zaken betreft de flexwerkers.

Uitgangspunt is ook hier een verantwoorde hypotheekverstrekking. Om overkreditering te voorkomen is het van belang dat bij de bepaling van de leenruimte voldoende zicht is op de inkomensbestendigheid. Doorgaans wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Voor flexwerkers en diegenen die net in loondienst zijn en nog geen intentieverklaring hebben, kan dit een knelpunt zijn.

De afgelopen jaren zijn twee initiatieven gestart om op alternatieve wijze de bestendigheid van het inkomen te bepalen. Hierbij wordt naast het inkomen ook gekeken naar arbeidsmarktkansen en toekomstige verdiencapaciteit. Het betreft de Perspectiefverklaring en de Arbeidsmarktscan. De Perspectiefverklaring is voor uitzendkrachten die minimaal een jaar in dienst zijn bij een gecertificeerd uitzendbureau.

De Arbeidsmarktscan is beschikbaar voor alle flexwerkers, maar wordt minder vaak aangeboden. Binnen het Platform is afgesproken dat de NHG dit najaar een experiment begint waarbij ook de Arbeidsmarktscan wordt geaccepteerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er voor iedereen met een flexibel inkomen een nieuwe maatstaf komt waarvan ook zzp’ers en freelancers profiteren.