Ministerie van Financiën: Fiscale beleidsagenda 2019

In de Fiscale beleidsagenda 2019 is onder andere het volgende opgenomen.

 • Het kabinet wil het voor startups en scale-ups aantrekkelijker maken om hun werknemers in aandelenopties te betalen. De belastingheffing in de huidige regeling vindt plaats op het moment dat de aandelenoptie wordt uitgeoefend, terwijl er sprake kan zijn van incourante aandelen en er ook niet altijd liquide middelen zijn om de belastingheffing te voldoen. Doel is om tot een regeling te komen waarbij het moment van belastingheffing wordt verplaatst naar het moment van vervreemding van de met de aandelenopties verkregen aandelen. De aanpassing van de regeling wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel met 1 januari 2021 als beoogde inwerkingtredingsdatum.
 • Bij de invoering van de Wet IB 2001 is tot 2021 overgangsrecht opgenomen voor de destijds bestaande (saldo)lijfrenten. In het pakket Belastingplan 2020 wordt voorgesteld om voor de zogenoemde hybride lijfrenten het overgangsrecht per 1 januari 2021 niet te beëindigen en om tevens de afrekenverplichting af te schaffen. Voor de zuivere saldolijfrenten blijft de beëindiging van het overgangsrecht en de afrekenverplichting wel in stand.
 • Het Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap gaat in derde kwartaal 2019 naar de Tweede Kamer.
  Jos Brauwers
  Over Jos

  Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

  Bekijk profiel