Ministerie van Financiën: Internetconsultatie nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Het regime van de fiscale eenheid wordt opgevolgd door een nieuwe toekomstbestendige groepsregeling in de vennootschapsbelasting.

Staatssecretaris Snel van Financiën nodigt betrokkenen uit via een internetconsultatie mee te denken over de vormgeving van een nieuwe groepsregeling. De nieuwe groepsregeling is al aangekondigd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid, die begin dit jaar is aangenomen. Deze spoedreparatie was noodzakelijk naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 

In de consultatie worden de volgende vier mogelijke oplossingsrichtingen voor een nieuwe groepsregeling geschetst:

  • Het continueren van het huidige fiscale-eenheidsregime met bestaande spoedreparatiemaatregelen en indien nodig uitbreiden reparatiemaatregelen.
  • Het volledig afschaffen van de regeling van de fiscale eenheid.
  • Een verlies- of winstoverdrachtregeling.
  • Een grensoverschrijdende groepsregeling met objectvrijstelling.

Iedereen kan tot en met 29 juli 2019 reageren op de consultatie. Vervolgens wordt in het najaar van 2019 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een schets van de beoogde groepsregeling. Het conceptwetsvoorstel wordt naar verwachting medio 2020 voor internetconsultatie aangeboden.