Ministerie van Financiën: Nieuw beleidsbesluit fiscale eenheid.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw beleidsbesluit over de fiscale eenheid gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw beleidsbesluit over de fiscale eenheid gepubliceerd. Het besluit wijzigt het besluit van 14 december 2010 (DGB2010/4610M).

In het nieuwe besluit geeft de staatssecretaris de volgende drie nieuwe goedkeuringen:

 

  • De instandhouding van de fiscale eenheid bij een verkoopovereenkomst met beperkende voorwaarden.
  • De samenloop van artikel 15ab lid 6 Wet Vpb 1969 en een onzakelijke lening.
  • Het meegeven van verliezen aan een dochtermaatschappij na opname van een bestaande fiscale eenheid in een nieuwe fiscale eenheid en latere ontvoeging van die dochtermaatschappij.

 

Het besluit treedt in werking op 5 september 2018 en werkt terug tot en met 20 augustus 2018.