Ministerie van Financiën: Wetsvoorstel UBO-register ingediend bij Tweede Kamer

Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2020.

 

Invoering van het UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Hiertoe is het van belang dat duidelijk is wie de ‘uiteindelijk belanghebbende’ (natuurlijke persoon) – de UBO – van een onderneming is.

De uitwerking van het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’ bestaat uit een definitie en een opsomming van wat hieronder ten minste moet worden verstaan. Dit betreft nadrukkelijk geen limitatieve opsomming van criteria, maar een omschrijving van de gevallen waarin in ieder geval hiervan sprake is. 

 

Het wetsvoorstel neemt als uitgangspunt dat de entiteiten die in het UBO-register moeten worden ingeschreven dezelfde entiteiten zijn die nu in het handelsregister worden ingeschreven.

Volgens het wetvoorstel komt er ook een UBO-register voor trusts. Open fondsen voor gemene rekening moeten hun UBO’s in dat register opnemen.

Het UBO-register wordt onderdeel van het handelsregister en valt daarmee onder beheer van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer zijn waarborgen opgesteld.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel