Ministerie van Sociale Zaken: Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019.

Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019.

De minister van Sociale Zaken heeft op 7 september 2018 het Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Het wetsvoorstel bevat onder meer wijzigingen in het kader van de volgende onderwerpen:

 

  • Waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen, waarbij onder andere het overgangsrecht voor de afkoop van kleine pensioenen wordt verruimd.
  • Gegevenslevering De Nederlandsche Bank.
  • Overbruggingspensioen, waarbij onder andere een structurele mogelijkheid wordt geboden om een AOW-overbruggingspensioen in te zetten om een AOW-gat te overbruggen;
  • Versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen.
  • Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand.

 

De beoogde inwerkingtredingsdatum van dit voorstel is 1 januari 2019.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel