Ministerie VWS: Vereenvoudiging financiering kleinschalige woonvormen ouderen

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers echter vaak moeilijk van de grond, onder meer omdat de financiering lastig rond is te krijgen.

 

Het kabinet stelt daarom hiervoor een stimuleringsregeling open. Minister De Jonge (VWS) heeft met een aantal banken een overeenkomst ondertekend waarbij het Rijk garant gaat staan voor delen van de financiering van dergelijke initiatieven.

 

De stimuleringsregeling bestaat uit een subsidie voor de initiatieffase van projecten, waarin de haalbaarheid van het project getoetst kan worden. Daarnaast is een borgstelling door de overheid voor leningen van banken voor onder meer de planontwikkeling en de investeringskosten onderdeel van de regeling.

Met de regeling wordt het voor 2019 mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten in de plantontwikkelfase en tot 46,8 miljoen aan borgstellingen voor de bouw- en nafinancieringsfase. Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen oplopen tot maximaal 164,4 miljoen euro.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel