Ministeriële regeling ter voorkoming pensioenkortingen

Om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen, heeft minister Koolmees van SZW de daad bij het woord gevoegd en een ministeriële regeling ter voorkoming van pensioenkortingen uitgevaardigd, die op 17 december jl. in werking is getreden.
Met deze regeling heeft de minister gebruik gemaakt van zijn in artikel 142 van de Pensioenwet (PW) neergelegde wettelijke bevoegdheid om vrijstelling te verlenen van de geldende regels. ...