Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Ministeriële regeling ter voorkoming pensioenkortingen

Om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen, heeft minister Koolmees van SZW de daad bij het woord gevoegd en een ministeriële regeling ter voorkoming van pensioenkortingen uitgevaardigd, die op 17 december jl. in werking is getreden.

Met deze regeling heeft de minister gebruik gemaakt van zijn in artikel 142 van de Pensioenwet (PW) neergelegde wettelijke bevoegdheid om vrijstelling te verlenen van de geldende regels. Dit is mogelijk als sprake is van een uitzonderlijke economische situatie waardoor een groot aantal pensioenfondsen niet kan voldoen aan de regels betreffende het vereist eigen vermogen (VEV) en het minimaal vereist eigen vermogen MVEV).

 

Op 19 november jl. had de minister de Tweede Kamer al geïnformeerd over zijn plannen, die nu dus concreet zijn uitgewerkt. Het betreft de volgende maatregelen:

 

  • Voor pensioenfondsen met een op 31-12-2019 ontoereikende dekkingsgraad wordt de termijn van 10 jaar waarbinnen weer voldaan moet zijn aan de vereisten voor het VEV met 2 jaar tot 12 jaar
  • Voor pensioenfondsen die op 31-12-2019 voor de zesde opeenvolgende maal een beleidsdekkingsgraad hebben die onder het niveau van het MVEV ligt wordt vrijstelling verleend van het zesde meetmoment voor het MVEV tot 31-12-2020

 

Concreet betekent dit een pensioenfonds waarvan de dekkingsgraad op 31-12-2019 een zodanig niveau heeft dat het niveau van het vereist eigen vermogen niet binnen tien jaar kan worden bereikt een hersteltermijn krijgt van maximaal 12 jaar. Daarnaast geldt dat een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad op 31-12-2019 voor de zesde achtereenvolgende keer onder 104,3% ligt, waardoor strikt genomen in 2020 tot korting overgegaan zou moeten worden, in 2020 geen korting op grond van het MVEV-vereiste hoeven door te voeren.

 

Deze regeling vervalt op 30 december 2020 en kent de volgende voorwaarden:

 

  1. Als de actuele dekkingsgraad lager is dan 90%, moet een onvoorwaardelijke korting worden doorgevoerd zodat de actuele dekkingsgraad direct stijgt tot 90%. Deze onvoorwaardelijke korting (naar het niveau van 90%) mag direct maar ook gespreid worden doorgevoerd, maar maximaal gedurende de termijn voor het herstelplan (12 jaar).
  2. Als het fonds binnen de termijn van het herstelplan van maximaal 12 jaar niet in staat is het vereist eigen vermogen op peil te brengen, zal ook afgestempeld moeten worden
  3. Een fonds dat van de regeling gebruik maakt, moet dat onderbouwen en uitleggen waarom dit in het belang van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden is
  4. Het fonds moet over het gebruik en de onderbouwing van het genomen besluit aan zijn deelnemers en pensioengerechtigden informatie verstrekken dan wel ter beschikking te stellen
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships