modelpensioenbrief van de fiscus = paard van Troje

1385636_monument_to_alexander_the_great_in_skopje_1U kent wellicht de mythe van het paard van Troje waarbij de Grieken erin slaagden de stad Troje te veroveren door zich te verstoppen in een reusachtig houten paard. Het paard dat zo mooi leek werd door de Trojanen de stad ingehaald. ‘s Nachts bleek het paard een ongewenste lading te bevatten. De soldaten die zich in het paard hadden verstopt hielpen aanvallers de stad binnen en Troje viel korte tijd daarna.

Iets vergelijkbaars is aan de hand bij de modellen van pensioenbrieven die de fiscus beschikbaar stelt. Het lijkt een mooi cadeau, een gratis door de fiscus opgesteld en goedgekeurd pensioen in eigen beheer.

Het voordeel is dat u als DGA jaarlijks een fiscale last kunt boeken in de pensioenvoorziening zonder dat er geld de onderneming verlaat. Als u stopt met werken zal de BV pensioenuitkeringen gaan uitbetalen aan de DGA. Echter dit Trojaanse paard bevat een ongewenste lading. In de model pensioenovereenkomst van de fiscus doet de BV diverse toezeggingen waardoor zij aanzienlijke risico’s op zich neemt.

Enkele voorbeelden:
- Keert de BV een dividend uit dan kan zij zomaar een flinke fiscale heffing krijgen. De ruimte om dividend uit te keren wordt beperkt door de werkelijke waarde van de pensioenverplichting (in afwijking van de fiscale waarde die vaak op de balans staat). Als gevolg van de modelpensioenbrief van de fiscus is die werkelijke waarde onnodig hoog. Deze beperking van de dividendruimte is vaak slecht zichtbaar in de jaarrekening.

- Na de pensioendatum zal de BV de uitkeringen jaarlijks moeten indexeren. Die indexaties verhogen de pensioenverplichting en brengen voor de BV kosten met zich mee. Dat is mooi als de BV dan ook voldoende winst heeft. Vaak is dat echter niet het geval. U moet zich afvragen of u die kosten wel op dat moment wilt hebben.

- Komt de DGA voor de pensioendatum te overlijden dan heeft de BV ineens een enorme pensioenverplichting. Zij moet immers direct het volledige partnerpensioen gaan uitkeren. Die pensioenlast kan oplopen tot enkele tonnen. De vraag is of de BV dit risico kan dragen. Ook kunt u zich afvragen of dit wel de meest gunstige oplossing is voor de nabestaanden.

- Als u als DGA gaat scheiden, moet vaak pensioenverevening plaatsvinden. In dat geval moet de BV zo’n 80% – 150% van de pensioenvoorziening afstorten om de rechten van de ex veilig te stellen. Ook hier is de werkelijke waarde van het pensioen bepalend. Dit kan ertoe leiden dat de BV omvalt.

Naast deze voorbeelden zijn er nog andere situaties te bedenken waarin de model pensioenovereenkomst van de fiscus in uw nadeel werkt in plaats van in uw voordeel.

DGA, haal geen paard van Troje binnen in uw BV!
Heeft u een pensioen in eigen beheer, laat u goed voorlichten. Vraag uw adviseur specifiek naar de risico’s van de pensioenregeling in eigen beheer.

Alle pensioenregelingen moeten nog dit jaar worden beoordeeld en (indien nodig) aangepast. Dit is een goede gelegenheid om de risico’s van het pensioen te beperken.