Monitor polisaanbod 2020

De minister voor Medische Zorg en Sport stuurt een Monitor polisaanbod zorgverzekeringen aan de Tweede Kamer.

De minister voor Medische Zorg en Sport informeert de Tweede Kamer over het polisaanbod van zorgverzekeringen. Het polisaanbod van zorgverzekeringen moet van de minister overzichtelijk zijn om overstappen goed mogelijk te maken. Verschillende kanalen en verschillende premies voor hetzelfde product vindt de minister geen goed idee. Daar schaart de minister ook collectiviteiten onder. De korting hierop zou niet door een aparte zorginkoop voor de groep komen, maar door de verzekerden zelf via een opslag op de premie betaald worden. De verlaging van de maximale korting van 10 naar 5% was een laatste kans voor zorgverzekeraars.

Geen van de onderzochte collectiviteiten heeft aangetoond dat de collectiviteitskorting wordt terugverdiend op de Zvw kosten. Bij slechts 18% van de collectiviteiten is dat aannemelijk gemaakt. De verzekerden zonder collectiviteit betalen hiermee de collectiviteitskorting van andere verzekerden. Voor 2021 blijft de collectiviteitskorting van 5% nog. Wel zal er nader onderzoek volgen waarbij ook de ACM en NZa betrokken worden.

Tsja, wat een onzin. Eerst maak je een zorgverzekeringssysteem waarin iedereen hetzelfde pakket aangesmeerd krijgt en dan probeert de markt daarin nog wat variatie in aan te brengen en dan is het nog niet goed. Zo wordt het wel een erg ingekaderd en aangestuurd systeem, het lijkt het oude ziekenfonds wel zou je bijna zeggen.