Motie handhaving huidige pensioenstelsel verworpen

Op 14 juli jl. heeft Tweede kamerlid Van Brenk (50-plus) een motie ingediend tegen het Pensioenakkoord.

De motie luidde: “De kamer gehoord de beraadslaging Verzoekt de regering het huidige pensioenstelsel te handhaven met een vaste rekenrente van minimaal 2%.”

Slechts 44 Kamerleden steunden de motie, die met handopsteken werd verworpen.