Moties aanvullende pensioenen

Op 10 september 2019 heeft de Tweede Kamer gestemd over een aantal moties betreffende aanvullende pensioenen.
Het betreft de volgende moties:   De motie-Van Brenk c.s. over ingrijpen om pensioenkortingen te voorkomen (32043, nr. 487) De motie-Van Brenk over een ...