Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Moties aanvullende pensioenen

Op 10 september 2019 heeft de Tweede Kamer gestemd over een aantal moties betreffende aanvullende pensioenen.

Het betreft de volgende moties:

 

De motie-Van Brenk c.s. over ingrijpen om pensioenkortingen te voorkomen (32043, nr. 487)

De motie-Van Brenk over een Kansrijk-publicatie voor het thema pensioenen (32043, nr. 488)

De motie-De Jong over een reële rekenrente voor pensioenfondsen (32043, nr. 489)

De motie-De Jong over direct intrekken van het pensioenakkoord (32043, nr. 490)

De motie-Gijs van Dijk c.s. over voorkomen van onnodige pensioenkortingen (32043, nr. 491)

De motie-Van Kent over aanpassen van de rekenregels (32043, nr. 492)

De motie-Van Kent over de mogelijkheid bieden om pensioenverlagingen niet door te voeren (32043, nr. 493)

De motie-Van Kent over twee jaar extra om aan het minimaal vereist eigen vermogen te voldoen (32043, nr. 494)

De motie-Van Kent over bestuurders van pensioenfondsen onder de WNT brengen (32043, nr. 495)

De motie-Slootweg c.s. over onderzoek naar een kapitaalgedekt pensioenstelsel (32043, nr. 497)

 

Slechts 3 moties zijn aangenomen, te weten:

 

De motie-Slootweg c.s. over onderzoek naar een kapitaalgedekt pensioenstelsel, waarin de regering wordt verzocht een onderzoek te doen naar de effecten van de negatieve rente op grond waarvan een pensionfonds in het huidige financieel toetsingskader nu meer geld in kas moet hebben dan over 10 jaar nodig is om een nominale uitkering te doen.

 

De motie-Van Brenk waarin de regering wordt verzocht om met het Centraal Planbureau te overleggen over de mogelijkheid van een (thans ontbrekende) tijdige Kansrijk-publicatie voor het thema pensioenen, inclusief meerdere omslag en hybride stelselopties.

 

De motie-Gijs van Dijk c.s. waarin de regering wordt verzocht onnodige pensioenkortingen te voorkomen en hiervoor zo snel mogelijk handelingsperspectieven te ontwikkelen waarbij de houdbaarheid van het stelsel op de korte en de lange termijn in ogenschouw wordt genomen en dit in ieder geval voor de begrotingsbehandeling SZW naar de Kamer te sturen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships