Moties ter voorkoming pensioenkortingen verworpen

Op 19 september 2019 zijn diverse moties ingediend met als doel de dreigende pensioenkortingen te voorkomen.

De volgende moties zijn ingediend:

 

Motie 35300-9 van Kamerlid Wilders (PVV), waarin hij uitspreekt dat ondanks de economische groei gepensioneerden jarenlang in koopkracht zijn achtergebleven en het onfatsoenlijk is gepensioneerden opnieuw achter te stellen en verzoekt de regering, de dreigende pensioenkortingen van tafel te halen.

 

Motie 35300-16 van de Kamerleden Krol (50-plus) en Marijnissen (SP), waarin zij constateren in het pensioenakkoord is afgesproken dat er eerder perspectief wordt geboden op een koopkrachtig pensioen en de regering wordt verzocht om in afwachting van de verdere uitwerking van het pensioenakkoord pensioenverlagingen te voorkomen.

 

Motie 35300-30 van de Kamerleden Krol (50-plus) en Marijnissen (SP), waarin zij hun bezorgdheid uitspreken over de dreigende pensioenkortingen en de aantasting van de koopkracht van miljoenen werkenden en de geloofwaardigheid van het huidige en toekomstige pensioenstelsel op het spel staat en de regering aanspreken om in overleg met alle betrokkenen ruim vóór 31 december van dit jaar met concrete voorstellen te komen zodat pensioenkortingen in 2020 kunnen worden voorkomen.

 

Al deze moties hebben het niet gehaald.