Moties ter voorkoming pensioenkortingen verworpen

Tijdens het plenair van 3 december jl. heeft de stemming plaatsgevonden over de op 27 november 2019 bij het Verslag van een Algemeen Overleg (VAO) Pensioenonderwerpen ingediende moties ter voorkoming van pensioenkortingen op de korte en lange termijn. 
Het betrof de moties:   Motie 506 van Kamerlid Van Brenk (50plus) waarin de regering wordt verzocht om - gezien het feit dat het pensioenakkoord nog twee jaar op zich ...