Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Moties ter voorkoming pensioenkortingen verworpen

Tijdens het plenair van 3 december jl. heeft de stemming plaatsgevonden over de op 27 november 2019 bij het Verslag van een Algemeen Overleg (VAO) Pensioenonderwerpen ingediende moties ter voorkoming van pensioenkortingen op de korte en lange termijn. 

Het betrof de moties:

 

Motie 506 van Kamerlid Van Brenk (50plus) waarin de regering wordt verzocht om - gezien het feit dat het pensioenakkoord nog twee jaar op zich laat wachten - een vaste rekenrente van ten minste 2% te herintroduceren. Hierdoor kan heel veel onzekerheid worden weggenomen.

 

Motie 507 ook van Kamerlid Van Brenk gaat over het verzoek aan de regering om op korte termijn in overleg te treden met een delegatie van de 60 economen die de brandbrief over de rekenregels voor pensioenfondsen hebben ondertekend om elke mogelijke verwarring en verkeerde interpretatie van de strekking van de brandbrief uit te sluiten.

 

Motie 508 van Kamerlid Kent (SP) betreft het verzoek aan de regering om samen met de partijen betrokken bij het pensioenakkoord te overleggen hoe ook voor de honderdduizenden mensen die ondanks de versoepeling van de regels toch gekort dreigen te worden; deze zoveel als mogelijk te voorkomen.

 

Motie 509 van Kamerlid De Jong (PVV) waarin de regering wordt verzocht met een reële rekenrente opdat de dreigende pensioenkortingen voor ongeveer 600.000 mensen in 2020 en miljoenen in 2021 direct worden afgewend.

 

Alle moties zijn verworpen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships