Nabestaandenpensioen 5 jaarsalarissen?

In de Volkskrant van 22 juli 2019 verscheen een bericht dat de partner van een overleden werknemer in de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen van het pensioenfonds tegemoet kan zien als nabestaandenuitkering. 

 

Hiermee zou het huidige in­gewikkelde systeem van nabestaandenpensioen komen te vervallen ten faveure van een uitkering ineens.

In het artikel wordt een beeld geschetst van een pensioenstelsel dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw gestalte kreeg. Het gezin was de norm. Een huishouden bestond uit een ...