Nadere toelichting op wijziging terugsluis opbrengst annuïtaire aflossingseis

image_pdf

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft naar aanleiding van een verzoek daartoe tijdens een recente technische briefing over het wetsvoorstel ‘Wet maatregelen woningmarkt 2014’ in zijn brief van 20 november 2013 (EK 33.756, nr. C) een nadere toelichting gegeven op o.m. meer het aangenomen amendement (TK 33.756, nr. 24) inzake de wijziging van de zgn. terugsluis van de opbrengst ter zake van de per 1 januari 2013 ingevoerde annuïtaire aflossingseis.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel