Nalatenschapsaandeel ook verdeeld na echtscheiding

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap ook het aandeel in de erfenis van een ouder meetelt.

Man en vrouw waren gehuwd in gemeenschap van goederen. De moeder van de man had in eerste instantie een Nederlands testament met daarin een uitsluitingsclausule. Na vertrek naar Spanje maakt de moeder een nieuw testament op met de zoon als erfgenaam onder herroeping van alle eerdere testamenten, maar nu zonder uitsluitingsclausule. Volgens de man is dat omdat die rechtsfiguur in Spanje onbekend is. De man doet een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid van de uitleg van het testament als de vrouw diens aandeel in de nalatenschap ook in de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap wil laten meetellen. Hij krijgt echter geen gelijk van het gerechtshof. De man heeft de stel- en bewijsplicht en de enkele verwijzing naar het feit dat er in Spanje een gescheiden huwelijksvermogen geldt en dat daarom richting de moeder was aangegeven dat opname van een uitsluitingsclausule niet nodig was, is onvoldoende. De man moet zijn erfenis dus delen met diens ex-partner.

 

De uitspraak gaat te makkelijk voorbij aan de praktijk. Zelfs als men zich bij een Nederlandse notaris meldt zullen velen zich verlaten op wat de notaris zegt, laat staan als dit in Spanje zou gebeuren. Dat de moeder in Spanje opeens wel gewild zou hebben dat haar erfenis in de huwelijksgoederengemeenschap zou vallen, is volstrekt niet aannemelijk. Hoewel juridisch best verdedigbaar onder verwijzing naar stelplichten en bewijslasten die volgen uit eerdere rechtspraak van de Hoge Raad, maar toch een teleurstellende uitspraak. Die leert wel dat het zeker in internationale situaties opletten blijft.